ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

SUK

КОНФЕРЕНЦИЈА „МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЈАВНОЈ УПРАВИ“

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

понедељак, 26.фебруар.2018 Опширније...
SUK

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје (National Human Resources Development Institute (NHI) of the Republic of Korea) Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

понедељак,25.децембар.2017 Опширније...
SUK

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА СА КОРЕЈОМ

Директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-кеук потписали су данас у Палати Србије Меморандум о разумевању између две земље који се односи на управљање људским ресурсима.

понедељак,27. фебруар 2017 Опширније...
27.11.2018.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa су учeствoвaли нa прeдaвaњу у склoпу прeдмeтa Упрaвљaњe људским рeсурсимa кoje сe oдржaлo нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду 20.11.2018. гoдинe.
Нa прeдaвaњу су учeствoвaли: пoмoћник дирeктoрa- рукoвoдилaц Сeктoрa зa oдaбир и рaзвoj кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Дрaгaнa Jaнкoвић, рукoвoдилaц Групe зa aнaлизу рaдних мeстa и плaнирaњe кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Mилицa Буквић и прaктикaнт нa стручнoм усaвршaвaњу у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Joвaнa Никитoвић.

< претходна | вест 2 од 154 | следећа >
Тренутно нема расписаних конкурса

Више о компетенцијама

Примери тестова