ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за управљање каријером

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА
УПРАВЉАЊЕ
КАРИЈЕРОМ

Интерно тржиште рада

interno-trziste-rada

Активнији однос према каријерном развоју запослених у државној управи би могао да се базира на интензивнијем коришћењу могућности привременог или трајног премештаја - у истом или другом органу државне управе а који су предвиђени Законом о државним службеницима. Наиме, премештаји на друга радна места имају вишеструку корист како за појединце тако и за тимове и организацију и то тако што: олакшавају учење и развој, доприносе размени искустава и добре праксе, значајно шире лепезу могућих каријерних путева у државној управи али представљају и један од значајних мотивационих фактора за запослене. Овакав приступ захтева активније укључивање и повезивање свих заинтересованих страна.

Тренутно је интерно тржиште рада, чију евиденцију води Служба за управљање кадровима, конципирано тако да се само бележе подаци о слободним радним местима, подаци о државним службеницима који желе трајни или привремени премештај на друго радно место као и подаци о нераспоређеним државним службеницима.

претрага