ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за развој базичних компетенција

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
БАЗИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Контакт

Влада Републике Србије
Служба за управљање кадровима
Адреса: Палата Србије,
Булевар Михајла Пупина 2а,
11070 Нови Београд
Телефони: +011 311-7727
e-mail: razvojni.centar@suk.gov.rs

претрага