ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за развој базичних компетенција

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
БАЗИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Корисни чланци

1. Златни кључ је у вашим рукама - Зорица Лукић

2. Промена као изазов и шанса - Светлана Томић

3. Каријера - некад и сад - Александра Станковић

4. Где се ''крију'' ентузијазам и енергија за посао? - Светлана Томић

5. Тимски рад - Александра Станковић

6. Значај емоционалне интелигенције за успех на радном месту - Сања Леверда

7.Целоживотно учење - Александра Станковић

8. Однос човека према раду - Александра Станковић

9. Адаптација на нову радну средину - Александра Станковић

10. Човек је оно што верује - Зорица Лукић

претрага