ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за управљање каријером

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА
УПРАВЉАЊЕ
КАРИЈЕРОМ

ПРОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА

Специфичности


Центар за развој није исто што и тренинг или едукативни центри који су пре свега усмерени на стицање стручних знања и вештина, односно тзв. техничких или функционалних компетенција потребних за рад на одређеном радном месту. Центар за развој компетенција је усмерен ка препознавању и покретању унутрашњих, већ постојећих потенцијала сваког запосленог.
Основна намена Центра за развој јесте процена компетенција и потенцијала запослених, постављање развојних циљева и планирање њиховог даљег развоја а све у сврху бржег, ефикаснијег и систематског достизања стратешких циљева организације у којој раде.

specificnosti1


Потреба за оваквим приступом проистекла је из намере да се помогне достизању вредности којима српска државна управа тежи, а то су:

- увећање професионализма,
- флексибилност и брже реаговање на промене,
- преузимање одговорности за остваривање резултата од стране свих запослених,

- већа усмереност на спољне потребе, односно кориснике услуга државне управе и
- подизање мотивисаности и задовољства послом самих државних службеника.

Користи

koristi

- Идентификација области за развој запослених у односу на потребе организације.
- Јасније сагледавање циљева развоја запослених.
- Детаљна процена снага и области за развој.
- Идентификација скривених потенцијала и талената.
- Охрабривање да се одреде и прате приоритети у развоју.
- Јачање посвећености запослених и њихове мотивације за рад.
- Максимизација резултата рада запослених.

Коме је намењен?

ПОЈЕДИНЦИМА

pojedincima


Идентификација личних потенцијала - утврдите које су ваше јаке и слабе стране, каквим талентима и моћима располажете а чиме би требало још да овладате како бисте боље разумели где желите да стигнете и како.


Развој личних потенцијала - тек када знате које су вам слабе стране и који су аспекти ваших способности, вештина, знања можете одабрати најбоље начине учења и усавршавања - методе и технике који ће на најквалитетнији и најефикаснији начин омогућити да овладате оним што желите.


Каријерни развој - како да ускладите своје каријерне жеље и потребе са потребама и плановима организације? Одговор на ово питање ће учинити да јасније сагледате своју позицију и могућности које се нуде и да у складу са тим постављате личне каријерне циљеве и разрађујете план активности за њихово достизање.


План индивидуалног развоја - да научите како да израдите план личног развоја кроз који се, између осталог, идентификују дугорочни и краткорочни развојни циљеви, али се идентификују и обуке и друга развојна искуства неопходна за достизање тих циљева за добробит и појединаца и организације.


Јачање појединих компетенција - да унапредите или активирате неке од, за вас значајних, компетенција кроз примену различитих психолошких алата, радионица, коучинг разговора, фацилитација и сл.


ТИМОВИМА / ГРУПАМА

timovima-grupama

Тимска дијагностика - сагледавање критичних дешавања у вашем тиму.


Стратешко усмеравање тима - артикулишите визију и мисију вашег идеалног будућег тима; фокусирајте чланове тима према заједничким циљевима и израдите план за достизање тих циљева.


Појашњавање улога у тиму - помозите да сваки члан тима разуме која је његова улога у тиму.


Стратегије сарадње у тиму - сазнајте како да постигнете ефикасну сарадњу за различитим типовима сарадника.


Решавање конфликата у тиму - научите да управљате конфликтима пре него што они ескалирају и наруше рад тима.


Тимске норме - поставите правила понашања и учешћа у раду тима.


Преструктуирање тимова - како да људе које већ имате распоредите у складу са потребама посла тако да се свако од њих осећа добро и даје најбоље од себе.


Тимско вођство - препознајте идеалне вође и усмеравајте их у правцу остварења најбољих резултата у тиму.


Решавање специфичних проблема у раду групе - уз помоћ запослених у Центру за развој можете радити на ономе што сматрате да највише омета заједничку ефикасност у постизању резултата рада, и то тако што ће се:

- Идентификовати проблем у раду одређене групе.
- Израдити предлог приступа решавању проблема.
- Постићи договор са руководством дате групе око даљих корака.
- Радити са групом према утврђеном плану активности.
- Евалуирати ефекте рада са групом - кроз показатеље са „терена".

претрага