ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за управљање каријером

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА
УПРАВЉАЊЕ
КАРИЈЕРОМ

Online тестови

Неке своје компетенције можете проверити on-line путем и пре него што дођете у СУК. Постојећи on-line тестови вам дају могућност да процените своје каријерне склоности, свој доминантни стил руковођења, главне мотиве који вас покрећу у послу као и неке природне склоности које утичу на нас да се у одређеним ситуацијама понашамо на одређени начин. Уз сваки тест постоји инструкција како се попуњава а након решавања сваког од тестова добићете графички приказ резултата и опис димензија које су испитиване. Линк за приступ сваком појединачном тесту добићете од СУК након контактирања Центра за развој а у складу са горе описаном процедуром.

Online-testovi

Могућност on-line приступа постоји за пет тестова:

- Тест каријере,

- Упитник о вођењу људи,

- Упитник о ситуационом руковођењу,

- Упитник за процену мотивације за рад и

- Упитник за процену личности.

претрага