ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Запошљавање > Интерно тржиште рада
Сектор за аналитичке послове
Р.Бр. Стручни назив
(нпр. дипломирани правник)
Стручна спрема
(ВСС, ВШС,ССС)
Године радног искуства у струци Назив и звање последњег радног места Посебна знања и други подаци о стручности Заинтересован
1061 Дипломирани економиста ВСС 23 послови материјално финснсијског планирања, контроле и извештавања, саветник

Потврде Министарства финансија, Сектора за интерну контролу и интерну ревизију о завршеној обуци Основи финансијског управљања и контроле одржана од 03.-07.11.2014. године и обука Основе интерне ревизије одржане од 15.-22.12.2014. године.

Пошаљи поруку!
претрага