conrner corner

МИНИСТAРСТВА

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
http://www.mup.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Кнеза Милоша 20, Београд
http://www.mfp.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Кнеза Милоша 20, Београд
http://www.privreda.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Кнеза Милоша 24-26, Београд
http://www.mfa.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Бирчанинова 5, Београд
http://www.mod.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Влајковићева 10, Београд
http://www.mrrls.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
Немањина 22-26, Београд
http://www.mie.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
Немањина 22-26, Београд
http://www.mgu.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Немањина 22-26, Београд
Бирчанинова 6, Београд
http://www.mpravde.gov.rs
http://www.drzavnauprava.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Немањина 22-26, Београд
http://www.mpt.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26, Београд
http://www.mpn.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Немањина 22-26, Београд
http://www.zdravlje.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Немањина 22-26, Београд
http://www.merz.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Влаjковићева 3, Београд
http://www.kultura.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Омладинских бригада 1, Београд
http://www.ekoplan.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Немањина 22-26, Београд
http://www.minrzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Булевар Михајла Пупина 2, Београд
http://www.mos.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Немањина 22-26, Београд
http://www.mtt.gov.rs

corner corner