Тренутно нема расписаних конкурса

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 23.априла 2014. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Ефекти стручног усавршавања у 2013. години

17.07.2014.

У периоду од 2. до 20. јуна 2014. године спроведено је on-line истраживање о ефектима Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2013. годину.

 


Опширније

Реализован семинар Механизми за праћење примене основних међународних уговора о људским правима у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права

16.06.2014.

Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Канцеларије за људска и мањинска права „Спровођење антидискриминативних политика" финансираног од стране ЕУ реализовала је семинар Механизми за праћење примене основних међународних уговора о људским правима дана 13. јуна 2014. године.


Опширније

Реализован Програм обуке за руководиоце

10.06.2014.

Програм обуке за руководиоце који је трајао од 29. априла до 5. јуна 2014. године реализован је путем следећих 7 модула (9 дана обуке): Пут ка ЕУ, Управљање законодавним процесом, Стратешко управљање, Управљање организационим развојем, Управљање конфликтима, Управљање временом и вођење састанака, Инструменти у функцији развоја запослених (самопроцена, коучинг, менторство, оцењивање). Осим тренинга, програм су чиниле и активности коучинг разговора.


Опширније

Реализован Програм обуке за законодавни процес за запослене на нормативним пословима

10.06.2014.

Програм је започет 14. априла обуком Планирање, израда и примена прописа, а завршен 5. јуна обуком Уклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније. Програмом је предвиђено ангажовање полазника у трајању од дванаест дана (6 модла обуке), те су поред две наведене обуке програм чиниле и: Координација и сарадња у поступку примене прописа, Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа, Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа и Процена ризика корупције у прописима као мехaнизам за превенцију корупције.


Опширније

Програм Сједињених америчких држава Hubert H. Humphrey за академску 2015/2016. годину

28.05.2014.

Mинистарство спољних послова је Служби за управљање кадровима доставило допис са молбом да са понудом америчке стране упознамо потенцијално заинтересоване појединце који испуњавају услове програма. Канцеларија за односе са јавношћу Амбасаде Сједињених држава у Београду пренела је обавештење о отвореном конкурсу за учешће у Програму Hubert H. Humphrey за академску 2015/2016. годину за држављане Србије.


Програм Hjubert H. Humphrey je Fulbrajt програм САД, у оквиру кога успешни професионалци средњег ранга остварују комбинацију академског и стручног рада током десет месеци у САД, без доделе академског звања. Humphrey стипендије додељују се у форми јавног конкурса кандидатима из јавног и приватног сектора, са израженим потенцијалом за вођење људи и посвећеношћу јавној служби у следећим областима: одрживи развој, изградња демократских инситутција, образовање и јавно здравље.


Рок за подношење пријава је 30. јун 2014. године.


Служба овим путем само обавештава заинтересоване кандидате који испуњавају услове и не учествује даље у поступку одабира кандидата, нити преузима било какве обавезе по наведеној понуди.


Опширније

 

 

corner corner