ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

SUK

КОНФЕРЕНЦИЈА „МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЈАВНОЈ УПРАВИ“

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

понедељак, 26.фебруар.2018 Опширније...
SUK

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје (National Human Resources Development Institute (NHI) of the Republic of Korea) Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

понедељак,25.децембар.2017 Опширније...
SUK

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА СА КОРЕЈОМ

Директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-кеук потписали су данас у Палати Србије Меморандум о разумевању између две земље који се односи на управљање људским ресурсима.

понедељак,27. фебруар 2017 Опширније...
19.04.2019.

Служба за управљање кадровима је, у складу са Законом о државним службеницима, израдила Упутство о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе које је објављено у „Службеном гласнику РС" број 28/2019 а које ступа на снагу 25. априла 2019. године.


Упутство је могуће преузети са овог линка.

< претходна | вест 2 од 158 | следећа >

Актуелни интерни конкурс за извршилачко радно место

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Актуелни интерни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Актуелни јавни конкурс за извршилачко радно место

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за издавање локацијских услова и верификацију
2. Радно место за имовинско-правне послове у поступку издавања грађевинских и употребних дозвола и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола
3. Радно место  за контролу техничке документације у поступку издавања грађевинских, привремених грађевинских дозвола и решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола
4. Радно место  за одрживи развој становања
5. Радно место  за анализу и унапређење стања у области становања и комуналних делатности
6. Радно место  за  унапређење енергетске ефикасности у зградама
7. Радно место  за  студијско аналитичке послове и вођење база података о енергетској ефикасности у зградама
8. Радно место  руководилац Групе
9. Радно место за правне послове у области архитектонске политике и грађевинских производа

Више о компетенцијама

Примери тестова