ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради прописа

 
Програм обуке

„ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА“

 Београд, 02. и 03. јул 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 
 

Предавач:Ружица Фармаковски,  Републички секретаријат за законодавство

 
1. ДАН
9.30–10.00

Регистрација учесника и отварање семинара

10.00–11.00

Законодавно-правни стил. Основне особине доброг прописа.

11.00–11.15
Пауза
11.15–12.15

Елементи прописа. Номотехника. Јединствена методолошка правила за израду прописа (језик и стил) и Методологија за израду подзаконских прописа (језик, стил и начин писања прописа) – вежбе.

12.15–12.30
Пауза
12.3014.00

Бирократски језик. Бирократизација језика – стилска вежба.

2. ДАН
 
10.00–11.00

Правопис у изради прописа (велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција, скраћенице)

11.00–11.15
Пауза
11.1512.15

Облици речи у изради прописа – падежи, употреба заменица, глагола и предлога. Слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).

12.15–12.30
Пауза
12.30–14.00

Реченични склоп, избор речи, значење речи у изради прописа. Туђице и језички пуризам – вежбе. Писање пословног писма.

14.0014.30
Евалуација семинара

претрага