ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко управљање у државној управи

Програм обуке

СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

 Београд, 5 – 6. јун 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
  • Предавачи: Весна Николић, Министарство унутрашњих послова и Јелена Мујчиновић, Министарство рада и социјалне политике
1. ДАН
09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:30 – 11:00

·         Улога стратешког управљања у органима државне управе

·         Модел, мисија и визија / Вежба

·         Стратешке анализе

·         Дрво проблема

·         Анализа заинтересованих страна

11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:30

·         Вежба

·         Стратешки циљеви

·         Дрво циљева

12:30 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00

·         Вежба

·         Акциони план

15:00 – 15:15
Пауза
15:15 – 16:30

·         Вежба

·         Сумирање обуке, питања и одговори

2. ДАН
09:00
  • Регистрација учесника
09:00 – 10:45
  • Праћење и контрола / Вежба
  • Појам и врсте индикатора
10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 12:30

·         Вежба

  • План праћења и систем извештавања / Вежба
12:30 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
  • Наредни кораци, сумирање целокупне обуке
  • Питања и одговори / Евалуација

претрага