ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста

Програм обуке

ОБРАДА ТЕКСТА

 Београд,  4, 6, 8, 12.  и 14. јун 2012. године

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач:Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима

ПРВИ ДАН – 4. јун
15:0015:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА, УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 15:45

o       Уводна провера знања

o       Увод: Преглед обуке, Преглед текст едитора, верзије и могућности програма Word

15:45 – 16:00
Пауза
16:00– 16:45

o       Покретање програма, Основни елементи прозора

o       Преглед и коришћење менија

o       Рад са документима:

        Креирање и снимање новог документа

        Отварање постојећег документа и снимање измена

        Рад са више докумената

16:45 – 17:00
Пауза
17:1518:00
o       Вежба: рад са документима
o       Тастатура - преглед

o       Први кораци у раду са текстом: унос текста, селектовање, брисање и уређивање текста.

o       Вежба: рад са текстом
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН – 6. јун
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори.

o       Наставак рада са текстом:

        Копирање, уметање, умножавање, премештање текста.

        Обликовање текста: фонтови, величина слова, тип слова, различити ефекти у раду са фонтовима.

        Унос текста на ћирилици и латиници

o       Вежба
15:45 – 16:00
Пауза
16:0016:45

o       Наставак рада са текстом:

        Параграфи: обликовање параграфа (одломка), поравнавање, прелом итд. Обликовање документа: орјентација, маргине, прелом.

o       Вежба
16:45 17:00
Пауза
17:0018:00
o       Наставак рада са текстом:

        Листе: израда и манипулација

        Колоне

o       Вежба: Примена стеченог знања на примеру из праксе
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН – 8. јун
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

o       Изглед документа, промена изгледа

o       Додатна подешавања параграфа, лењири

o       Заглавље и подножје, нумерација.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 16:45

o       Рад са документима: шаблони, стилови

        Вежба – шаблони

        Вежба - стилови

16:45 17:00
Пауза
17:00 18:00
o       Увод у рад са табелама

        Табеле: креирање табеле, уметање текста, форматирање, итд.

        Вежба: рад са табелама

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН – 12. јун
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

o       Наставак рада са табелама.

        манипулација над елементима табеле: ћелијом, редовима и колонама

        манипулација над текстом у елементима табеле, сређивање табеле

o       Вежба:рад са табелама
15:45 – 16:00
Пауза

16:00 16:45

o       Објекти: слике, цртежи, графикони

o       Убацивање слика, облика, разни ефекти, постављање и подешавање изгледа

o       Вежба:рад са сликама, цртежима и графиконима

16:45 17:00
Пауза

17:00 18:00

o       Наставак рада са сликама, цртежима, графиконима

o       Вежба:израда пробног теста

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН – 14. јун
15:00 – 15:30

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори, увежбавање стеченог знања

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 16:45

o       Додатна подешавања (Spelling and Grammar, AutoCorrect Options, Word Count, Background ...)

o       Претраживање и замена карактера у документу

o       Припрема документа за штампу и штампање документа

16:45 17:00
Пауза
17:00 18:00

o   Завршни тест

o   Евалуација

претрага