ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања

 
Програм обуке
РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
21.јун 2012. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала...
 
Предавач:
Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
 
09:45 – 10:00
Регистрација учесника и отварање семинара
10:00 – 11:30
 Државна ревизија у функцији парламентарне контроле и стабилности финансијског система земље
  Однос рачуноводства, интерне контроле, интерне ревизије и ревизије у јавном сектору
 Циљ, предмет и надлежност државне ревизије
11:30 – 11:45
Пауза
 
 
 
11:45 – 13:15
 Професионални регулаторни оквир државне ревизије
 Правни оквир за успостављање државне ревизије у Србији
 Поступак ревизије
13:15 – 14:00
Пауза
 
 
 
 
14:00 – 15:30
 Извештај о ревизији - поступак усклађивања ставова између субјекта ревизије и представника Државне ревизорске институције
  Фактори утицаја на квалитет рада и развој државне ревизије
 Ефекти рада Државне ревизорске институције од оснивања до данас
 Евалуација семинара

претрага