ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

Програм обуке
 
ОБРАДА ТЕКСТА- НАПРЕДНИ НИВО
 
Београд, 18, 20, 22, 26. и 28. јун 2012. 
Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333
 

Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа

  ПРВИ ДАН
15:00-15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 16:00

o    Сређивање Word документа - сређивање текста:

Ö     Примена ефеката на текс: прецртано, експонент, индекс, сенка

Ö     Примена могућности анимације текста;

Ö     Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;

Ö     Скривање текста и орјентација текста;

Ö     WordArt.

o    Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста
16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00

o    Сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса):

Ö     Примена могућности сенчења и оивичавања пасуса;

Ö     Контрола прелома пасуса на нову страницу;

Ö     Креирање нових и примена постојећих стилова текста и одломака;

Ö     Структуирање (outline);

o    Вежба: сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса)
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00

o    Сређивање Word документа - шаблони (templates):

Ö     Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;

Ö     Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона;

o    Вежба: шаблони
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

ДРУГИ ДАН

15:00-15:45
o    Сарадња на уређивању текста:

Ö     Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;

Ö     Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;

Ö     Прихватање и одбацивање промене у документу;

o    Вежба: сарадња на уређивању текста
15:45 – 16:00
Пауза
16:00- 16:45
o    Обрасци: креирање и уређивање
o    Вежба: рад са обрасцима
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 18:00
o    Заштита докумената
o    Вежба: заштита докумената
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ,ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

ТРЕЋИ ДАН

15:00-15:45
o    Изглед документа

Ö     Креирање главног документа и подокумената

Ö     Табела садржаја

Ö     Рад са секцијама

Ö     Ступци

o    Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима

15:45 – 16:00
Пауза
16:00- 16:45
o    Организација докумената:

Ö     референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)

Ö     фусноте/ендноте

o    Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 18:00
o    Слике/цртежи
o    Вежба: рад са сликама/цртежима
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

ЧЕТВРТИ ДАН

15:00-15:45
o    Табеле и табеларне калкулације
o    Вежба: табеле и табеларне калкулације
15:45 – 16:00
Пауза
16:00- 16:45

o    Циркуларна писма (Mail Merge): појам циркуларног писма; повезивање извора података са главним документом

o    Вежба: прављење циркуларног дописа
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 18:00
o    Вежба: пробни тест
 
ПЕТИ ДАН
15:00-15:45
o    Припрема документа за штампу и штампање
o    Вежба: припрема документа за штампу
15:45 – 16:00
Пауза
16:00- 16:45
o     Провера стеченог знања: завршни тест
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 18:00
o    Оцењивање завршног теста, дискусија, питања и одговори
o    евалуација
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама других информатичких обука

претрага