ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Презентације


Програм обуке

 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
 
 Београд, 19, 21, 25, 27. и 29. јун 2012. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач:Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове Републичких органа

ПРВИ ДАН – 19. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

·         Увод у Презентације:

·         Основе коришћења програма Презентације

·         Мењање основних поставки

·         Вежба: рад са документима

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

·         Рад са слaјдом: убацивање података, означавање слајда, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

·         Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

·         Наставак рада са слајдом: убацивање података, означавање слајда, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

·         Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

·         Дискусија, питања и одговори

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН – 21. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

·         Рад са радним листовима:убацивање новог, промена назива, брисање, копирање, премештање итд.

·         Убацивање слике

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

·         Прављење Презентације   

·         Вежба: убацивање слике у самој прензентације

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

·         Наставак рада са прензентацијом

·         Вежба

·         Дискусија, питања и одговори

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН – 25. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

·         Убацивање разних анимација

·         Вежба: Анимације

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

·         Убацивање разних анимација

·         Вежба: Анимације

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

·         Убацивање разних анимација

·         Вежба: Анимације

·         Дискусија, питања и одговори

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН – 27. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

·         Наставак са радом са анимацијом

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

·         Анимација слајда

·         Анимација предмета на слајду

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

·         Анимација слајда

·         Анимација предмета на слајду

·         Дискусија, питања и одговори

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН – 29. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

·         Припрема документа за штампу: поставке радног листа и припреме

·         Вежба: припрема документа за штампу

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

·         Штампање документа: штампање

·         Вежба: штампање

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

·         Тестирање стеченог знања

 
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага