ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основе пореског пословања у државној управи

 
Програм обуке
ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 Београд, 14. и 15. јун 2012. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач:др Зоран Васић, саветник директора регионалног центра,
 Министарство финансија – Пореска управа, Регионални центар Београд
 
1. ДАН
10:00 – 10:30
Регистрација учесника и отварање семинара
10:30 – 11:30
·         Буџетска и фискална политика
·         Закон о пореском поступку и пореској администрацији
·         Однос ЗПППА према другим законима
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:15
  • Начела ЗПППА и ЗУП
  • Облици јавних прихода
  • Пореско правни однос
  • Странке у пореско правном поступку
       13:15 – 14:00
Пауза
14:0015:30
·         Права и обавезе пореских обвезника
·         Регистрација пореских обвезника
 
 
2. ДАН
10:00 – 11:30
  • Пореска пријава:
- појам
               - врсте
               - рокови
               - измењена пореска пријава
·         Обрада пореских пријава
·         Попуњавање пореских пријава
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:15
  • Утврђивање пореза
  • Обезбеђење пореског дуга, наплата, застарелост
  • Контрола поштовања пореских прописа
  • Пореска акта и пореска управна акта
13:15 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
·         Појам и врсте правних лекова у пореском поступку
·         Дискусија

претрага