ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Пословни протокол

 
Програм обуке
ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
Београд, 5. и 6. септембар 2012. године
 сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи: Људмила Милатовић и Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе

1. ДАН
09:15 – 09:30

Регистрација учесника и отварање семинара

09:30 – 10:30

·         Кратак историјат

·         Протокол у Србији

·         Типови протокола

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15
Терминологија, норме и етикеција

·         Упознавање, представљање, обраћање, ословљавање

·         Стандарди и терминологија

·         Административни језик

12:15 – 12:30
Пауза
12:30 – 14:00

Типови догађаја

·         Државне посете

·         Састанци

·         Међународне конференције

·         Национални празници

·         Сахране и церемоније полагања венаца

·         Свечане церемоније потписивања споразума

 
14:00 – 15:00
Пауза
15:00 – 16:30
  • Планирање, припрема и реализација посете
  • Дочек, испраћај, безбедоносни аспект, смештај, превоз
Вежба
2. ДАН
09:30 – 10:30
Државни симболи
  • Истицање и коришћење државних симбола
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15

Интеркултурна комуникација

·         Невербални говор

·         Говор тела

·         Међукултурне разлике

·         Поклони и култура даривања

Тест
12:15 – 13:15
Пауза
13:15 – 14:45
Гостопримство

·         Врсте свечаних обеда

·         Правила пресеанса

·         Распоред седења

·         Јеловници

·         Плац карте

·         Дрес код

14:45 – 15:00
Пауза
15:00 – 16:30

·         Правила понашања за време обеда

·         Ангажовање екстерних професионалаца

·         Опрема, превозна средства, техника

Питања и одговори, дискусија и евалуација

претрага