ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена Споразума о стабилизацији и придруживању

Програм семинара
ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ

24. септембар 2012. године

Палата Србија, источни улаз, сала 273

Предавач: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион

09:45 – 10:00
Регистрација учесника
Отварање семинара
10:00 – 11:30
Придруживање Европској унији
 

·         ·Процес стабилизације и придруживања – регионални приступ;

·         Шта је споразум о стабилизацији и придруживању?

·         Елементи споразума о стабилизацији и придруживању;

·         Институционална структура у оквиру споразума о стабилизацији и придруживању;

·         Европски споразуми, PHARE програм – разлике у односу на споразум о стабилизацији и придруживању?

·         Искуства нових држава чланица (земље централне и источне Европе);

·         Европско партнерство;

·         CARDS, TAIEX, Инструмент претпиступне помоћи – ИПА

·         Тренутни статус споразума о стабилизацији и придруживању потписаног са Републиком Србијом;

·         Шта даље?

11:30 – 12:00
Пауза
12:00 – 13:30
Приступање Европској унији

·         Услови за чланство – копенхагенски критеријуми;

·         Подношење захтева за пуноправно чланство;

·         Стицање својства кандидата;

·         Предности које произилазе из статуса кандидата;

·         Ток преговарања – подела материје по поглављима;

·         Закључивање и ратификација уговора о чланству.

13:30 – 13:45
Евалуација семинара

претрага