ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање пројектима помоћу Microsoft Project софтвера

 
Програм обуке
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ MICROSOFT PROJECT СОФТВЕРА
 Београд, 17. и 18. септембар 2012. године

Рачунарска учионица, Републички завод за статистику, Милана Ракића 5

 
Предавач:Зоран Јовановић
1. ДАН
9:00 – 9:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15 – 9:30

·         Упознавање, преглед плана обуке

9:30 – 10:30

Увод у управљање пројектима

  • Процеси, активности, ризици и планирање времена  
  • Надзор и извештавање

·         Комуникација – укључени субјекти и заинтересоване стране

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15
Упознавање са MS Project окружењем

·         Алати и каталози

·         Унос података

·         Промена приказа

·         Додавање белешки и додатних информација

12:15 – 13:00

Пауза
13:00 – 14:30

Креирање првог пројекта

·         Креирање активности и под активности

·         Трајање активности

·         Алоцирање ресурса

14:30 – 14:45
Пауза
14:45 – 15:30

·         Креирање пројекта - вежба

15:30 -16:15
Креирање првог пројекта - наставак

·         Дефинисање зависности између активности

·         Дефинисање контролних тачака

·         Ограничења и рокови

·         Ризици

 
 
                                          2. ДАН
9:00 - 9:45
Реакапитулација

·         Активности

·         Рокови

·         Ресурси

·         Контролне тачке

·         Зависности

9:45 - 10:30

Употреба различитих приказа

·         Gantt chart – временска скала

·         Календар

·         Алоцирање и искоришћеност ресурса

·         Мрежни дијаграм

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15

Студија случаја

·         Анализа пројектног предлога

·         Креирање пројекта

12:15 – 13:00
Пауза
13:00 – 13:45

Управљање пројектом

·         Праћење напретка

·         Планирано и реално стање

·         Проблеми са календаром активности, преклапања и кашњења

·         Реалоцирање ресурса

13:45 – 14:30

Извештавање о напретку

·         Глобални извештаји

·         Извештаји о трошковима

·         Извештаји о реализацији

14:30– 14:45
Пауза
14:45 – 15:30

Коришћење података у другим програмима

·         Копирање и лепљење

·         Извоз извештаја у MS Word

·         Извоз извештаја у MS Excel

15:30 – 16:15

·         Могућности MS Project сервера

·         Финална разматрања

·         Евалуација семинара

претрага