ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање


Програм обуке

 
СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
 Београд, 19. и 20. септембар 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавачи: Нада Сремчевић, Министарство здравља, Милан Пребирачевић, Агенција за борбу против корупције

1. ДАН – 19. септембар 2012.
08:45 – 09:00

Регистрација учесника

09:00 – 09:50

·         Уводна реч

·         Упознавање и очекивања учесника  

·         Представљање циљева, програма и метода рада током обуке

09:50 – 10:10

·         Упознавање са реформом планирања

·         Увод у методологију планирања

10:10 – 10:35

·         Увод у планирање и процес средњорочног планирања

·         Анализа стратешког оквира

10:35 – 10:50
Пауза за кафу
10:50 – 12:05

·         Дефинисање дугорочног циља институције
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

12:05 – 13:10

·         Анализа ситуације

·         Анализа стања на примеру S.W.O.T.
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

13:10 – 14:00
Пауза за ручак
14:00 – 15:15

·         Анализа потреба заинтересованих страна
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

15:15 – 16:30

·         Категоризација заинтересованих страна
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија


2. ДАН – 20. септембар 2012.
9:00 – 10:10

·         Анализа проблема

·         Дрво проблема и дрво циљева
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

10:10 – 11:15

·         Средњорочни циљеви институције
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

11:15 – 11:30

Пауза за кафу

11:30 – 12:00

·         Средњорочни циљеви институције

·         Презентација рада по групама, дискусија

12:00 – 13:25

·         Активности, резултати и ефекти - основни параметри средњорочног плана
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

13:25 – 14:15
Пауза за ручак
14:15 – 15:40

·         Параметри система праћења плана – индикатори и извори провере
(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

·         Презентација рада по групама, дискусија

15:40 – 16:15

·         Завршна реч

·         Евалуација обуке

претрага