ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање пројектним циклусом

 
Програм обуке

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

12-13. септембар 2012. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи: Оливера Антић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Биљана Јездић, Министарство енергетике развоја и заштите животне средине
1. ДАН
08:55– 09:00

Регистрација учесника

09:00 – 10:00

·         Добродошлица, представљање

·         Циљеви обуке, план рада

·         Самопроцена

10:00 – 10:30
Општи приступ, логика и сврха управљања пројектним циклусом(ПЦМ)

·         Увод у ПЦМ-политике, програми, пројекти

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:30
Општи приступ, логика и сврха управљања пројектним циклусом(ПЦМ)

·         Веза између ПЦМ и ЛФА

Фаза програмирања

·         Вежба

12:30 – 13:15
Пауза
13:15 – 14:45
Фаза идентификације
  • Вежбе
14:45 – 15:00
Пауза
15:00 – 16:30
Фаза идентификације - наставак
  • Вежбе
 
 
                               2. ДАН
09:00 – 10:30
  • Рекапитулација
Фаза формулације
  • Вежба
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:30
Фаза формулације-наставак
  • Вежбе
12:30 – 13:15
Пауза
13:15 – 14:45

Фаза формулације-наставак

·         Вежбе

14:45 – 15:00
Пауза
15:00 – 16:30

·         Финансирање

·         Фаза имплементације

·         Мониторинг и евалуација

·         Самопроцена

 

·         Евалуација обуке

 

претрага