ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управни поступак и управни спор у пракси – Упоредни приказ предстојећих измена закона

 
 
Програм  дводневног семинара

УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР У ПРАКСИ

Приказ најављеног Предлога закона о општем управном поступку

 

 27 – 28. септембар 2012. годинe

Палата Србије, источни улаз, сала 270

Предавачи: Мирјана Рашић, судија Уставног суда Републике Србије у пензији,  Милена Саватић, судија Врховног суда Србијеу пензији

1. ДАН

9.30 – 11.00

 

·         Основна начела управног поступка

·         Странка у управном поступку

·         Лице са правним интересом да учествује у поступку

 
11.00 - 11.15

Пауза

11.15 – 12.45

·         Општење органа и странака

·         Достављање поднесака                                                                                         

 

12.45 - 13.15

Пауза

13.15 – 14.45

·         Покретање управног поступка

·         Поступак до доношења првостепеног решења

 

14.45 - 15.00

Пауза

15.00 – 16.30

·         Решење

·         Закључак

Рад у малим групама
2. ДАН
9.30 – 11.00

·         Жалба у управном поступку                                                                                

 
11.00 - 11.15

Пауза

11.15 – 13.00

·         Ванредна правна средства

·         Рад у малим групама          

13.00 - 13.30

Пауза

13.30 – 15.00

·         Извршење коначних управних аката

·         Рад у малим групама                                                                             

 
15.00 – 15.15
Пауза
15.15 – 17.00

·                 Управни спор

 
 

претрага