ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Безбедност и здравље на раду

 
Програм обуке

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 Београд, 1. октобар 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач:  Мира Божић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду

    09:00-09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

        
09:15–11:00
 
 
·      Закон о безбедности и здрављу на раду
 

·      Донети подзаконски прописи у области безбедности и здравља на раду

 
11:00–11:30
Пауза
11:30-13:30
 

·    Процена ризика на радном месту и у радној околини

 

·    Радионица - Процена ризика на конкретном радном месту

 
13:30–13:45
Пауза
13:45-15:00

·         Радионица - Процена ризика на конкретном радном месту

 

·         Питања и одговори

 

·         Евалуација

претрага