ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података

 
Петодневна обука:
 
БАЗЕ ПОДАТАКА
9,11,15,17,19. октобар 2012. године

Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333

Београд
 
 

 

 
ПРВИ ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 15:45

Основни појмови, шта је база података, шта је субп, архитектура система, основне поставке релационих база података

15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45

ОсновеMS ACCESS-a, први кораци, креирање базе, кориснички интерфејс, промена основних подешавања

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45

Табеле: основне операције, структура, типови података

17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 15:45ч

Табеле (наставак): дефинисање кључева, индексирање, модификовање, погледи, унос података, навигација

15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45

Упити (наставак): врсте упита, уређивање упита, додавање или брисање услова, коришћење оператора, филтрирање, сортирање података.

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45

Везе између табела (наставак): креирање, брисање, основно разумевање референцијалног интегритета, вежба

17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ   ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 15:45ч
Упити: теоријске поставке,рад са дизајнером упита, основна структура и рад са SQLјезиком
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45

Упити (наставак): врсте упита, груписање, агрегатне функције

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
Обрасци: основне поставке, структура, особине, догађаји, вежба
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ   ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 15:45ч

Обрасци (наставак): врсте, креирање, модификовање, коришћење, једноставан пример примене једноставне функције

15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45

Извештаји: врсте, креирање, основне поставке, особине

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45

Извештаји: секције, груписање, подешавање стране, штампање, вежба

17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ   ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 15:45ч

Израда апликације: начини израде и модификовања менија

15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45

Oсновна подешавања: опције, стартап, одржавање, бекап

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
Тест
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага