ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда прописа

 
Програм обуке
ИЗРАДА ПРОПИСА

Београд, 1-2. новембар 2012. године

сала 271, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи:   Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство и Радоје Церовић, Народна скупштина

1.      ДАН

10:00 – 10:05

Регистрација учесника и отварање семинара

10:05– 11:30

·         О прописима уопште. Хијерархија прописа у правном систему Републике Србије

·         Доношење прописа у одређеној области.

·         Доношење одлуке о изради прописа. Одређивање врсте прописа. Формирање радне групе за израду прописа.

·         Структура прописа. Класификационе јединице. Систематика прописа.

11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45

·         Правила писања уводних, односно основних, садржинских, казнених, прелазних и завршних одредаба.

·         Правни језик и нормативни стил, коришћење страних речи, правила коришћења стручних израза, коришћење стандрадних израза и стандардних дефиниција, правописна и граматичка правила и специфичности употребе у правним текстовима.

12:45 – 13:00
Пауза
13:00 – 15:00

·         Вежба: Писање правилника

15:00 – 15:30

·         Дискусија

2. ДАН
10:00 – 11:30
  • Како настаје потреба за правним нормирањем?
  • Друштвени односи који захтевају правно нормирање.
  • Доношење одлуке о начину нормирања одређених друштвених односа.
  • Одређивање врсте и садржаја прописа
  • Однос материјалне припреме прописа и његове номотехничке обраде
  • Законодавни поступак: законодавна иницијатива, поступак израде закона и поступак доношења закона.
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45
  • Јединиствена методолошка правила за израду прописа, њихов значај и резултати у примени.
  • Вежба: израда предлога закона у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа.
12:45 – 13:00
 
13:00 – 15:00

·         Вежба: израда предлога закона у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа

15:00 – 15:30

·         Дискусија и евалуација

претрага