ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи Европске уније

 
Програм обуке
ОСНОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
29.октобар 2012. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Предавач:Јелена Стеванов, Канцеларија за европске интеграције
 
09:45 – 10:00
Регистрација учесника и отварање семинара
10:00 – 11:30
·         Историјски развој Европске уније са освртом на Уговор из Лисабона и будућност ЕУ
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:15
·         Органи Европске уније – састав и надлежности
13:15 – 14:00
Пауза ручак
14:00 – 16:15
·         Извори права и однос комунитарног права и поредака држава чланица; Однос Србије и ЕУ
 
·         Евалуација

претрага