ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мотивација запослених

 
Програм обуке
„МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

 Београд, 31. октобар 2012.

сала 271, II спрат, источни улаз, Палата Србија
 

Предавач:Светлана Томић, Служба за управљање кадровима

09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

 
09:05– 10:30
 

·         Појам и фактори мотивације

·      Теорије и модели мотивације

·      Тест – Колико сам добар мотиватор?
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15

·         Манифестације мотивације на раду

·         Фактори мотивације на послу

·         Мотивација у контексту управљања

·         Мотивација као чинилац продуктивности

·         Вежба

12:15 – 13:00
Пауза
13:00 – 14:45

·         Савремене стратегије за побољшање мотивације

·         Могућности руководиоца за мотивисање запослених

·         Вежба

14:45 – 15:00
Пауза
15:00 – 16:00

·         Развијање система мотивације на послу

·         Задовољавање социо-емоционалних потреба

·         Успостављање система награђивања

·         Вежба

16:00 – 16:30

·         Питања

·         Евалуација семинара 

претрага