ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације- напредни ниво

Дневни програм курса (први дан):
ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО 

23. октобар – 02. новембар  2012.

23, 25, 29, 31. октобар и 2. новембар

Београд
Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333

Зоран Дубовац, предавач из Управе за заједничке послове републичких органа

15:00 – 15:45

Регистрација учесника

 
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

·         Именовање ћелија

·         аутоматско форматирање ћелија

·         кориснички дефинисан формат ћелија

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

·         Условно форматирање

·         Употреба PasteSpecial опције

·         Увоз (импорт) података.

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 - 18:00
ПРИКАЗ ПОДАТАКА

·         "Замрзавање" редова/колона

·         Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних страница

·         Употреба субтотала

·         Опција Table.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, питања

РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА

·         Вишекритеријумско сортирање и филтрирање

·         Употреба напредног (Advanced) филтера.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
ТЕМПЛЕЈТИ (ШАБЛОНИ)

·         Употреба, формирање, измена.

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 - 18:00
ЗАШТИТА

·         Заштита документа

·         Заштита радних страница

·         Заштита ранга ћелија.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, питања

ФУНКЦИЈЕ

·         датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup, логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
АНАЛИЗА

·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама

·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа

·         Валидација.

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 - 18:00
АНАЛИЗА

·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули

·         Праћење грешке

·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни

·         Додавање/брисање коментара.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, питања

 
ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ

·         Променаугла, форматирање натписа на координатним осама; репозиционирање наслова, легенде или лабела података; брисање, измена извора података, промена типа графикона, промена размака између барова у 2Д графикону, убацивање слике у 2Д графикон.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
ПОВЕЗИВАЊЕ

·         Повезивање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената

·         Линк према MSWord-у

·         Консолидовани збир података на суседним страницама.

16:45 – 17:00
Пауза
17:00 - 18:00
МАКРОИ

·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране)

·         Стартовање макроа

·         Додела макроа командном дугмету на toolbar-у.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН
15:00 – 16:00

Регистрација учесника, питања

·         Припрема документа за штампу

·         Дискусија о обрађеним темама, по потреби враћање на одређене делове градива, одговори на питања

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 - 18:00

·         ТЕСТ

·         Евалуација

претрага