ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Анализа ефеката прописа (АЕП)

Програм обуке
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
Београд, 15-17. октобар 2012. године
сала 273, II спрат, источни улаз,Палата Србије
Предавачи:
  • Мира Прокопијевић, директоркаКанцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту: Канцеларија)
  • Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији
  • Драгана Алексић, стручни сарадник у Канцеларији
  • Марко Пешић, стручни сарадник у Канцеларији
1. ДАН
8.45-9.45
Увод

·         Стратегија регулаторне реформе у РС

·         Анализа ефеката прописа (АЕП) и њена имплементација у Србији – представљање Канцеларије за регулаторну реформу

9.45-10.15
Место АЕП у законодавном процесу у Републици Србији
10.15-11.15
Основни кораци у процесу АЕП
Корак 1 и корак 2 АЕП:

·         Утврђивање проблема, узрока и последица-основна правила и технике «стабло проблема»

·         Дефинисање циљева-основна правила и технике «стабло циљева»

11.15-11.30
Пауза
11.30-12.30

Активности које се спроводе током целокупне АЕП: Прикупљање података, консултације и јавна расправа

·         Релевантност консултација и прикупљања података као кључних елемената АЕП процеса;

·         Коришћење различитих техника консултација и прикупљања података

·         План консултација (према препорукама ЕК)

·         Анализа прикупљених података и евалуација

·         Јавна расправа

12.30-13.30
Пауза
13.30-15.30

Учесници ће у групама радити на решавању конкретних примера у вези са:

·       Прикупљањем података и консултацијама у АЕП

·       Дефинисањем проблема и циљева

2. ДАН
9.00-9.45
Корак 3 АЕП:
Утврђивање опција у АЕП
  • Регулаторне и нерегулаторне опције
  • Релевантне, изводљиве и оптималне опције
9.45-11.00
Корак 4 АЕП:

Анализа ефеката опција - Технике које се користе приликом АЕП (1)

Анализа ефективности трошкова
Анализа трошкова и користи (Cost Benefit Analysis)
Анализа ризика
Мултикритеријумска анализа
11.00-11.15
Пауза
11.15-12.00
Корак 4 АЕП:

Анализа ефеката опција - Технике које се користе приликом АЕП (2)

Метод стандардних трошкова (Standard Cost Model)
12.00-12.30
Корак 5 АЕП:
Поређење опција
Разматрање опција, њихових предности и недостатака
12.30-13.30
Пауза
13.30-14.00
Корак 6 АЕП:
  • Евалуација и мониторинг прихваћених решења
  • Ex post анализа ефеката
14.00-15.30

Дискусија и групни рад учесника

Учесници могу да постављају питања.
3. ДАН
9.00-11.00

Смернице за писање извештаја и представљање анализе ефеката прописа

(Учесницима ће бити представљени примери извештаја о АЕП а део сесије ће бити посвећен групном раду учесника на примеру израде АЕП)

11.00-11.15
Пауза
11.15-12.15
Дискусија

Учесници могу да постављају конкретна питања у вези са досадашњим искуством у примени АЕП или у вези са прописима на којима раде.

12.15-13.15
Пауза
13.15-14.15
Завршни тест
14.15-15.00

Евалуација и затварање тренинга.

 

претрага