ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Сарадња државне управе и цивилног друштва у процесу израде и примене јавних политика: законодавни, институционални и финансијски оквир

 

Програм обуке

САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАВНИ,ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

 Београд, 23. октобар 2012. године

сала 270, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач: Драган Голубовић, Међународни центар за непрофитно право у Будимпешти
10:00 – 11:00

Представничка и партиципативна демократија
- основне карактеристике, њихов међусобни однос, правна природа права на учешће организација цивилног друштва (ОЦД) у процесу израде и примене јавних политика

11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:15

Правни режим учешћа организација цивилног друштва
- међународно-правни документи, упоредни преглед механизама учешћа, разлика између јавног заговарања и лобирања

12:15 – 12:30
Пауза
12:30 – 13:30

Механизам учешћа ОЦД у Републици Србији (РС)

13:30 – 14:30

Пауза за ручак

14:30 – 15:30

Режим буџетског финансирања и финансирања из фондова ЕУ учешћа ОЦД у процесу израде и примене јавних политика

15:30 – 16:00

Примери добре праксе и институционалне препреке за учешће ОЦД у процесу израде и примене јавних политика у РС

претрага