ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештина пословне комуникације

 
Програм обуке
ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
 Београд, 6. новембар 2012. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач: проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер
9:00 – 9:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15 – 10:30

·         Значај и сврха интерперсоналне комуникације

·         Основне информације о комуникацији – историјат, појам, дефиниција

·         Основни аспекти међуљудске комуникације

·         Области примене комуникацијских знања и вештина

·         Вежба

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:30

·         Функционисање људског ума

·         Перцепција стварности

·         Филтрирање информација из спољашњег света

·         Вежба

·         Унутрашње репрезентације спољашњег света тзв. мапе

·         Акцелерацијска крива учења  

·         Објашњење појма екологије у комуникацији

12:30 – 13:15
Пауза
13:1514:45

·         Предуслови за успешну комуникацију

·         Вербална и невербална комуникација

·         Вежба

·         Први утисак

·         Техника постављања питања

·         Активно слушање

·         Вежба

14:45 – 15:00
Пауза
15:0016:30
 
         Изражавање мишљења
         Вежба  

·        Ефективна и мотивациона повратна информација

·        Вежба

·        Питања и евалуација семинара

претрага