ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

                                             
 
Програм обуке
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 Београд, 13.11.2012. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
*       Предавач: мр Олга Костић,  Министарство финансија и привреде – Управа за трезор
 
9:00 - 9:30
 
Регистрација учесника
9:30 – 11:00
 
·         Прописи буџетског рачуноводства
 
11:00 - 11:15
Пауза
11:15 – 13:30
        Активности корисника буџетских средстава:
-          Планирање, извршење, евидентирање
-          Рад у ФМИС систему (питања корисника)
-          Евиденциони рачуни
-          Извори финансирања
-          Обрасци
-          Финансијски извештаји (анализа кварталних извештаја за  2012. годину и сугестије)
-          Дискусија
13:30 - 14:15
Пауза
14:15 – 15:00
·         Реформа рачуноводственог система и система извештавања у јавном сектору
·         Евалуација семинара

претрага