ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање пројектним циклусом

 
Програм обуке
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

15-16. новембар 2012. године

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:

Биљана Јездић, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

Оливера Антић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 
1. ДАН
08:45 – 09:00
Регистрација учесника
09:00 – 09:30
Сесија 1: Уводни део
 • Добродошлица
 • Представљање предавача
 • Представљање учесника
 • Правила семинара
09:30 – 10:00
 • Циљеви обуке
 • Очекивања учесника, процена знања
10:00 – 10:15
Пауза
10:15 – 12:00

Сесија 2: Општи приступ, логика и сврха управљања пројектним циклусом

 • Шта је пројекат?
 • Логика и сврха управљања пројектним циклусом (ПЦМ)

·         Повезивање ПЦМ-а и приступа логичког оквира (ЛФА) -

12:00 – 13:00
Пауза за ручак
13:00 – 15:00
Сесија 3: Приступ логичког оквира (ЛФА)
 • Фаза анализе - Анализа заинтересованих страна
 • Вежба
 • Фаза анализе – Анализа проблема
 • Вежба
15:00 – 15:15
Пауза
15:15 – 16:45
Сесија 4: Приступ логичког оквира (ЛФА) – наставак
 • Фаза анализе – Анализа циљева
 • Вежба
 • Фаза анализе – Анализа алтернативних стратегија
2. ДАН
09:00 – 09:15
 • Рекапитулација
 
09:15 – 10:45

 Сесија 5 : Упознавање са Матрицом логичког оквира

 • Фаза планирања - Логика интервенције
 • Вежба -Логичка матрица
10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 13:00

Сесија 6:Упознавање са Матрицом логичког оквира- наставак

 • Фаза планирања – Претпоставке
 • Вежба
 • Фаза планирања индикатори и извори верификације

·         Вежба

13:00 – 14:00
Пауза за ручак
14:00 – 15:00

Сесија 7: Пројектни циклус

 • Финансирање пројекта
 • Спровођење / имплементација пројекта
 • Евалуација пројета

·         Надзор и евалуација

15:00 – 15:15
Пауза
15:15 – 16:30

Сесија 8: Рекапитулација обуке и евалуација

 • Евалуација обуке

·         Целокупно сумирање додневне обуке, дискусија

претрага