ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Oтворено о корупцији

 

Програм обуке

ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ

 29. новембар 2012. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 270

 

Предавач:Небојша Тасић и Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције

09:25 – 09:30
Регистрација учесника
Увод
09:30 – 11:00
 • Упознавање са кључним појмовима: корупција и интегритет
 • Независна државна тела, јавно добро
 • Јавна одговорност и грађанска одговорност
 • Међународни и локални системи за спречавање корупције
 • Стратегија за борбу против корупције
 • Перцепција корупције
11:00 – 11:15

                                                      Пауза

11:15 – 12:45
 • Идентификовање етичких проблема
 • Етичке дилеме
 • Доношење одлука
 • Службеничка етика
 • Законитост и непристрасност у раду
12:45 – 13:15

                                                      Пауза

13:15 – 14:45
 • Појам и циљ кодекса
 • Политичка неутралност
 • Праћење етичких стандарда државних службеника
 • Службеничка етика и напредовање у служби
 • Службеник као „ узбуњивач“
14:45– 15:00

                                                      Пауза

15:00 – 16:30
 • Питање сукоба интереса
 • Пријављивање имовине функционера, пријављивање поклона, регистри функционера
 • Планови интегритета
 • Спровођење Националне стратегије и Акционог плана за борбу против корупције
 • Контрола, пријављивање корупције

претрага