ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном и стратешком планирању


Програм обуке
 
МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
 Београд, 29. и 30. новембар 2012. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи: Наташа Милетић и Вељко Петровић, Министарство одбране
1. ДАН
08:45–9:00
Регистрација учесника
 
09:00–09:40
 
Уводна сесија:
·         Представљање предавача, циљеви обуке, представљање учесника обуке, очекивања учесника обуке
09:4010:00
Сесија 1:     Нова парадигма у раду Владе
·         Представљање процеса редњорочног планирања;
·         Предуслови за промену парадигме у раду Владе
10:00–10:30
  • Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену: праћење и процена;
·         Разлике и заједнички елементи за процесе праћење и процене.
10:30–11:00
Пауза
11:00–11:30
Сесија 2: Фазе за успотављање система за праћење, процену и извештавање
·         Успостављање система за праћење и процену у оквиру ГОП процеса; Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање.
11:30–12:30
·         Задатак 3: Тренутна пракса у процесу праћења
12:30–13:30
Пауза
13:30–15:00
Сесија 3: Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата
Индикатори: појам, врстеипроцескреирања, примери
-          појам индикатора, дефинисање, индикатора, примери индикатора, логичка матрица, индикатори и логичка матрица
Задатак 4:Дефинисање индикатора
15:00–15:15
Пауза
15:15–16:00
Сесија 4: Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата – наставак
Индикатори: појам, врстеипроцескреирања, примери
 
Задатак 5: Дефинисањеразличитих врстаиндикатора
16:00–16:30
·         Мудро дефинисање индикатора и предуслови

2. ДАН
09:00–09:15
Вежба загревања
09:15–09:45
Сесија 5 :    Прикупљање података
Прикупљање података, извори и технике
-          логичка матрица
-          извори података
-          прикупљање података
09:45–10:30
Задатак 6: Идентификовање извора и техника за прикупљање података
10:30–11:00
Пауза
11:00–12:00
Сесија 6:     Процес извештавања
Процес извештавања
-          појам, сврха, карактеристике, елементи
12:00–12:30
·         Задатак 7: Успостављање система извештавања
12:30–13:30
Пауза
13:30–14:30
Сесија 7:Процењивање/евалуација
Евалуација:
-          дефиниција,
-          типови евалуације,
-          предуслови,
-          тренутна пракса
Задатак 8: Искуства учесника у процесу евалуације
14:30–16:30
Сесија 8: Успостављање система за праћење, процену и извештавање у оквиру ГОП-а
Предуслови истратегије за адекватноуспостављање система праћења ГОПа
 
Задатакброј 9 : Направите предлог структуре за праћење и процену реализације ГОП-а, уз уважавање свих представљених предуслова, ресурса и ограничења
16:30–17:00
  • Рекапитулација, квиз, дискусија
  • Евалуација

претрага