ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Интеркултурна комуникација у ЕУ

Програм обуке
„ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
12. децембар 2012.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274
Предавачи:
проф. др Ана Трбовић и мр Бранка Драшковић, Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
09:00-9:15
·        Регистрација учесника
Представљање програма семинара, сатница, правила
 
09:15–10:30
 
·        Значај и сврха међукултуралне комуникације
·        Вербална и невербална комуникација
·        Разумети политичко, културно и пословно окружење у свету
·        Особености националних култура
·        Како сарађивати и комуницирати са људима из различитих култура
·        Вежба: Међукултурална осетљивост
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:30
·        Међукултурална комуникација – вештине
·        Вежба
12:30–13:15
Пауза
13:15-14:45
·        Утицај културе на преговарање
·    Вежбe
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00
·      Међународно преговарање и решавање неспоразума
·      Вежба
16:00-16:30
·      Питања
·      Евалуација семинара 

претрага