ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Доношење одлука и управљање тимом

Програм обуке

„ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ

11. фебруар 2013.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима

09:00-9:20
Регистрација учесника

Увод – упознавање, договор о раду и очекивања од обуке

 
09:20–10:30
 
 • Доношење одлука - како доносимо одлуке?
 • Модели доношења одлука
 • Доношење одлука као компетенција
 • Вежба
 • Технике за лакше доношење одлука
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:15
 • Шта је тим?
 • Типологија тимова
 • Тимске улоге – шта сам ја у тиму?
 • Вежба – упитник самопроцене тимских улога
 • Формирање и организовање тимова
 • Вежба
12:15–13:00
Пауза
13:00-14:45
 • Управљање тимом
 • Brainstorming – одлике идеалног руководиоца
 • Методе тимског одлучивања
 • Фазе развоја тима
 • Конфликти у тиму
 • Вежба тимског одлучивања
 
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00
 •  Тимски рад – снаге и слабости
 • Вежба
 • Дискусија о вежби
16:00-16:30
 • Питања
 • Евалуација семинара 

претрага