ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Оцењивање државних службеника - од постављања радних циљева до оцене

Програм обуке

„ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА –
- ОД ПОСТАВЉАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ

26. фебруар 2013.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима

 
09:00-9:05
Регистрација учесника
Увод
 
09:05–10:30
 

·         Основни принципи и кораци у процедури оцењивања

·         О радним циљевима

·         Радни циљеви државних службеника у контексту годишњег плана органа и свеукупних циљева органа

·         Кораци у писању радних циљева

·         Вежба – дефинисање радних циљева

10:30–10:45
Пауза за кафу
10:45-12:15

·         Мерила за оцењивање

·         Снага доказа који подржавају оцену

·         Смернице за давање оцена

·         Вежба – извођење оцењивања

12:15–13:00
Пауза за ручак
13:00-14:30

·         Евалуациони разговор – сврха и смисао

·         Вођење евалуациног разговора – припрема и ток

·         Добар и лош разговор

·         Вежба – аспекти вођења евалуациног разговора

14:30–14:45
Пауза за кафу
14:45-16:15

·         Оцењивање у функцији развоја државних службеника

·         Савремене технике за успешно вођење разговора

·         Вежба – вођење евалуационог разговора

·         Питања

·         Евалуација семинара 

претрага