ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду

 
Програм обуке

МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

 Београд, 19. фебруар 2013. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: Снежана Милајић, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Дејан Костић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

9:45 – 10:00

Регистрација учесника и отварање семинара

10:0011:30
 

·         Закон о спречавању злостављања на раду – примена у државним органима

 
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:00
 

·         Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитомод злостављања на раду

·         Улога особе за подршку

·         Питања и одговори

 
13:00 – 13:45
Пауза
13:45 – 15:00
 

·         Процедуре у споровима поводом злостављања на раду на основу Закона о мирном решавању радних спорова

 
15:00 – 15:15
Пауза
15:15 – 16:30
 

·         Искуства из досадашње праксе у споровима против злостављања на раду

·         Питања и одговори

·         Евалуација обуке

 

претрага