ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације

Програм обуке
 
ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
 
 Београд, 11, 13, 14, 19. и 21. фебруар 2013. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач:Ивица Благданић, Управа за заједничке послове Републичких органа
ПРВИ ДАН – 11. фебруар
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:30
1. КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ТАБЕЛАРНА ИЗРАЧУНАВАЊА
 
1.1. Почетни кораци
1.1.1. Покретање и гашење апликације за табеларна израчунавања
1.1.2. Отварање постојеће радне књиге (документа)
1.1.3. Креирање нове радне књиге
1.1.4. Памћење радне књиге
1.1.5. Памћење радне књиге под другим називом
1.1.6. Памћење радне књиге у другом формату или другој
верзији апликације
1.1.7. Прелазак између различитих радних листова у истој радној књизи
1.1.8. Функције за помоћ
1.1.9. Затварање радне књиге
1.2. Подешавања
1.2.1. Промена основних опција апликације
16:30– 16:45
Пауза
16:45 – 17:30
2. ЋЕЛИЈЕ У ТАБЕЛИ
 
2.1. Уношење података
2.1.1. Уношење бројева, датума и текста у ћелију
2.2. Селектовање ћелија у табели
2.2.1. Селектовање једне, више ћелија или целог радног листа
2.2.2. Селектовање једног, или више редова
2.2.3. Селектовање једне, или више колона
2.3. Редови и колоне
2.3.1. Уметање редова и колона у радни лист
2.3.2. Уклањање редова и колона из радног листа
2.3.3. Промена ширине колоне и висине реда
2.4. Едитовање података
2.4.1. Унос додатног садржаја и замена постојећег садржаја ћелије
2.4.2. Коришћење функције за поништавање измена (ундо) и за поништавање последње ундо измене (редо)
2.5. Копирање, премештање и уклањање
2.5.1. Копирање садржаја једне или више ћелија, на исти радни лист, различите радне листове, различите (отворене) радне књиге
2.6. Претраживање и замена
2.6.1. Проналажење специфицираног садржаја на радном листу
2.6.2. Замена специфицираног садржаја на радном листу
2.7. Сортирање података
ДРУГИ ДАН – 13. фебруар
15:00 – 16:15
3. РАДНИ ЛИСТ
 
3.1. Руковање радним листовима
3.1.1. Додавање новог радног листа
3.1.2. Мењање назива радног листа
3.1.3. Уклањање радног листа
3.1.4. Копирање радног листа у радној књизи и између отворених радних књига
3.1.5. Премештање радног листа у радној књизи и између отворених радних књига
16:15– 16:30
Пауза
16:30 – 17:15
4. ФОРМУЛЕ И ФУНКЦИЈЕ
 
4.1. Аритметичке формуле
4.1.1. Генерисање формуле коришћењем референце на ћелију и аритметичког оператора
4.1.2. Препознавање и схватање стандардних порука о грешци везаних за коришћење формула
4.2. Референцирање ћелија
4.2.1. Разумевање и коришћење релативних, мешовитих и апсолутних референци ћелија у формулама
4.3. Рад са функцијама
4.3.1. Генерисање формуле коришћењем СУМ, АВГ, МИН, МАX и ЦОУНТ функција
4.3.2. Генерисање формуле коришћењем логичке функције ИФ
ТРЕЋИ ДАН – 14. фебруар
15:00 – 16:15
5. ФОРМАТИРАЊЕ
 
5.1. Бројеви и датуми
5.1.1. Форматирање ћелија ради приказивања бројева са одговарајућим бројем децималних места, ради приказивања бројева са или без децималних зареза приликом приказивања хиљада
5.1.2. Форматирање ћелија ради приказивања датума
5.1.3. Форматирање ћелија ради приказивања ознаке валуте
5.1.4. Форматирање ћелија ради проценатуланог приказа бројева
16:15– 16:30
Пауза
16:30 – 17:15
5.2. Изглед садржаја ћелија
5.2.1. Промена величине и типа карактера
5.2.2. Промена стила карактера (болд, италиц, подвлачење текста)
5.2.3. Промена боје карактера и позадине ћелије
5.2.4. Копирање форматирања једне ћелије, или опега ћелија
5.2.5. Примена развлачења садржаја ћелије до њених граница
5.3. Поравнавање и форматирање ивица ћелије
5.3.1. Поравнавање садржаја ћелије, опсега ћелија
5.3.2. Центрирање наслова за опсег ћелија
5.3.3. Подешавање орјентације садржаја ћелије
5.3.4. Подешавање ивица ћелије, опсега ћелија
ЧЕТВРТИ ДАН – 19. фебруар
15:00 – 16:15
6. ДИЈАГРАМИ, ГРАФИКОНИ
 
6.1. Употреба дијаграма/графикона
6.1.1. Креирање различитих типова дијаграма/графикона на основу података из радног листа (колонални, редни,линијски и пита дијаграми )
6.1.2. Додавање и уклањање наслова и ознака на дијаграмима/графиконима
6.1.3. Промена типа дијаграма/графикона
6.1.4. Копирање, премештање дијаграма/графикона на истом радном листу и између отворених радних књига
6.1.5. Промена величине и уклањање дијаграма/графикона
16:15– 16:30
Пауза
16:30 – 17:15
7. ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈА
 
7.1. Подешавање радног листа
7.2. Припрема пред штампање
7.3. Штампање
7.3.1. Штампање опсега ћелија, целог радног листа, одређеног броја копија, целе радне књиге, селектованог дијаграма
ПЕТИ ДАН – 21. фебруар
15:00 – 16:15
Тестирање стеченог знања
16:15– 16:30
Пауза
16:30 – 17:15
Анализа резултата теста
Евалуација
Завршна реч обуке

претрага