ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Менторство (Mentoring) као инструмент развоја

 
Програм обуке
МЕНТОРСТВО (MENTORING) КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
25.фебруар 2013. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Предавач:Слађана Милошевић, стручњак за менторство и коучинг
 
09:00 – 10:30
Увод
Упознавање са програмом
Циљеви тренинга
Увод у менторство
Ментор/Почетник (Mentor/Mentee)
Completence Framework for Coaches/Mentors
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15
Врсте менторства
Менторство у функцији развоја запослених
Менторство приликом увођења у посао
12:15 – 13:00
Пауза ручак
13:00 – 14:30
Припрема менторског програма
Реализација активности у оквиру менторског програма
14:30 – 14:45
Пауза
14:45 – 16:30
Евалуација и самоевалуација у менторству
Завршно сумирање и евалуација

претрага