ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података

Програм обуке
 
БАЗЕ ПОДАТАКА
 
 Београд, 18, 20, 22, 26. и 28. фебруар 2013. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач:Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
ПРВИ ДАН – 18. фебруар
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 – 15:45
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ, ШТА ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА, ШТА ЈЕ СУБП, АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА, ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ РЕЛАЦИОНИХ БАЗА ПОДАТАКА
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45
ОСНОВЕ MS ACCESS-a, ПРВИ КОРАЦИ, КРЕИРАЊЕ БАЗЕ, КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС, ПРОМЕНА ОСНОВНИХ ПОДЕШАВАЊА
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
ТАБЕЛЕ: ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, СТРУКТУРА, ТИПОВИ ПОДАТАКА
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ДРУГИ ДАН – 20. фебруар
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 – 15:45
ТАБЕЛЕ (НАСТАВАК): ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧЕВА, ИНДЕКСИРАЊЕ, МОДИФИКОВАЊЕ, ПОГЛЕДИ, УНОС ПОДАТАКА, НАВИГАЦИЈА
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45
УПИТИ (наставак): ВРСТЕ УПИТА, УРЕЂИВАЊЕ УПИТА, ДОДАВАЊЕ ИЛИ БРИСАЊЕ УСЛОВА, КОРИШЋЕЊЕ ОПЕРАТОРА, ФИЛТРИРАЊЕ, СОРТИРАЊЕ ПОДАТАКА.
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ТАБЕЛА (наставак): КРЕИРАЊЕ, БРИСАЊЕ, ОСНОВНО РАЗУМЕВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА, ВЕЖБА
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ТРЕЋИ ДАН – 22. фебруар
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 – 15:45
УПИТИ: ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ, РАД СА ДИЗАЈНЕРОМ УПИТА, ОСНОВНА СТРУКТУРА И РАД СА SQL ЈЕЗИКОМ
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45
УПИТИ (наставак): ВРСТЕ УПИТА, ГРУПИСАЊЕ, АГРЕГАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
ОБРАСЦИ: ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ, СТРУКТУРА, ОСОБИНЕ, ДОГАЂАЈИ, ВЕЖБА
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ЧЕТВРТИ ДАН – 26. фебруар
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 – 15:45
ОБРАСЦИ (наставак): ВРСТЕ, КРЕИРАЊЕ, МОДИФИКОВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ, ЈЕДНОСТАВАН ПРИМЕР ПРИМЕНЕ ЈЕДНОСТАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45
ИЗВЕШТАЈИ: ВРСТЕ, КРЕИРАЊЕ, ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ, ОСОБИНЕ
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
ИЗВЕШТАЈИ: СЕКЦИЈЕ, ГРУПИСАЊЕ, ПОДЕШАВАЊЕ СТРАНЕ, ШТАМПАЊЕ, ВЕЖБА.
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ПЕТИ ДАН – 28. фебруар
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 - 15:45ч
ИЗРАДА АПЛИКАЦИЈЕ: НАЧИНИ ИЗРАДЕ И МОДИФИКОВАЊА МЕНИЈА
15:45 – 16:00
Пауза
16.00 – 16.45
OСНОВНА ПОДЕШАВАЊА: ОПЦИЈЕ, СТАРТАП, ОДРЖАВАЊЕ, БЕКАП
16:45 – 17:00
Пауза
17:00 – 17.45
ТЕСТ
17:45 – 18.00
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага