ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке - услуге

 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
 
Програм обуке
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ
 
Београд,  16– 17. април 2013.

сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 
Предавачи:
  • Биљана Дебељаковић и Драгана Радовановић,  Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније, Министарство финансија и привреде
 
 
 
1. дан
08:50–09:00
 

·         Регистрација учесника

09:00-10:15
  • Увод у ПРАГ и Приручник о процедурама у оквиру децентрализованог система управљања ИПА фондовима
10:15-10:30

·         Пауза                                                                                                                                        

10:30:12:00
 
  • Основне карактеристике уговора о услугама и оквирних уговора, улоге и одговорности институција укључених у процес децентрализованог управљања  
12:00-13:00

·         Пауза                                    

 
13:00-14:30

·         Процедуре за набавку услуга које се примењују у фази припреме тендерске документације и улоге и одговорности институција укључених у процес

·         Оквирни уговори

14:30-14:45

·         Пауза

 
14:45-15:30

·         Пример пројектног задатка, контролне листе и улоге и одговорности институција укључених у процес

15:30-16:00

·         Питања и одговори


2. дан
 
09:00-10:15

·         Формирање комисије за процену, рокови, улоге и одговорности институција укључених у процес

10:15-10:30

·         Пауза                                                                                                                                            

10:30: 12:00

·         Процедура оцењивања, рокови, улоге и одговорности институција укључених у процес                                                                                                 

12:00-13:00

·         Пауза                                

13:00-14:30

·         Права и обавезе уговорних страна, улоге и одговорности институција укључених у процес

14:30-14:45

·         Пауза

 
14:45-15:45

·         Спровођење уговора, улоге и одговорности институција укључених у процес

15:45-16:00

·         Питања и одговори, евалуација тренинга

претрага