ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података - напредни ниво


Програм обуке
 
БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
 
 Београд, 5, 7, 11, 13. и 15. март 2013. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
ПРВИ ДАН – 5. март
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
Применити, модификовати све типове података; Последице модификовања, унос припремљених података; Креирање маски, правила за унос; Постављање поља обавезних за унос
16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00
Везе / спајања; Основна правила за повезивање табела; Унутрашње и спољашње везе; Референцијални интегритет
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 –  18:00
Референцијални интегритет; Каскадно ажурирање и брисање података; Вежба; Питања и одговори
 
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ДРУГИ ДАН – 7. март
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
Дизајн упита; Врсте упита; Параметарски упити; Аритметички и логички изрази у упиту; Повезивање података; Креирање, модификовање, коришћење упита
16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00
Дизајн упита, формуле и функције у упиту; Израда упита за креирање табеле, Агрегатне функције; Crosstab упити; џокер знаци у упиту; Null  и Not вредности
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 –  18:00
Дизајн упита – наставак; Упити за проверу конзистентности базе;
Вежба; Питања и одговори
 
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ТРЕЋИ ДАН – 11. март
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
Дизајн форме: креирање повезаних и неповезаних контрола; Combobox; list box; check box
16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00
Дизајн форме: аритметички или логички изрази; подешавање редоследа контрола на форми, модификовање заглавља и подножја, подформе
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 –  18:00
Вежба: Креирање и модификовање форми и подформи;
Питања и одговори
 
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ЧЕТВРТИ ДАН – 13. март
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
Дизајн извештаја: Креирање контроле са израчунавањем, коришћење процентног рачуна и формула; Креирање контроле са коришћењем агрегатних функција
16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00
Дизајн извештаја – наставак: креирање међузбирова, модификовање заглавља и подножја, прелом стране; Упит/табела
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 –  18:00
Вежба: Креирање извештаја; Питања и одговори
 
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ПЕТИ ДАН – 15. март
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
Макронаредбе; Уграђивање у контролне објекте и форме
16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00
Управљање подацима; Import/export текста, података из Excel  табеле, CSV, dBase; Повезивање спољних података са базом;
 Питања и одговори
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 –  18:00
ТЕСТ
 
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага