ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста

Дневни програм курса:
ОБРАДА ТЕКСТА
19, 21, 25, 27. и 29. март 2013.
 
Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333
Предавач: Дијана Димитријевић, из Управе за заједничке послове републичких органа
15:00-15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА, УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА
15:15 - 16:00
o    Увод:шта су текст едитори, шта Обрада података?
o    Основни елементи прозора
o    Рад са документима:
Ö     Креирање и снимање новог документа
Ö     Снимање и отварање постојећег документа
Ö     Рад са више докумената
16:00 – 16:15
Пауза
16:15 - 17:00
o    Вежба: рад са документима
o    Први кораци у раду са текстом: означавање, уметање, умножавање, премештање, брисање и уређивање текста.
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00
o    Вежба: рад са текстом
o    Прилагођавање поставкиВашег Word документа
 
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:45
Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори.
o    Наставак рада са текстом:
Ö     Обликовање текста: фонтови, индексирање, експонирање,фусноте, ендноте, стилови, аутоматске функције итд.
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o    Наставак рада са текстом:
Ö     Обликовање одломка: поравнање, увлачење, поредак, табулатори итд.
Ö     Листе: израда и манипулација
Ö     Представљање текста у ступцима
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00
·     Наставак рада са текстом:
Ö     Обликовање документа: орјентација, маргине, прелом, заглавље и подножје, нумерација итд.
·     Вежба: Примена стеченог знања на примеру израде дописа
 
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:45
Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори
 
o    Рад са објектима у Word-у: табеле, слике, цртежи и графикони
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o    Табеле: прављење, уметање, брисање, оивичавање, стилови итд.
o    Вежба: рад са табелом
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00
o    Табеле:
Ö     манипулација над елементима табеле: ћелијом, редовима и колонама
Ö     манипулација над текстом у елементима табеле
·     Вежба: рад са табелама на примеру дописа
 
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:45
Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори
 
o      Објекти: слике и цртежи
o      Вежба:рад са сликама и цртежима
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o      Објекти: графикони
o      Вежба:рад са графиконима
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00
o      Рад са документима: шаблони, стилови, стилски аранжмани
o      Вежба:израда пробног теста
 
ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ПЕТИ ДАН
15:00 – 15:45
Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори, увежбавање стеченог знања
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o    Припрема документа за штампу
o    Штампање документа
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00
o    Завршни тест
o    Евалуација

претрага