ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

                                             
 
Програм обуке
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 Београд, 3.4.2013. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
*       Предавач: мр Олга Костић,  Министарство финансија и привреде – Управа за трезор
 
9:00 - 9:30
 
Регистрација учесника
9:30 – 11:00
 
Важност финансијског извештавања и рачуноводства
-       Унапређење управљања јавним финансијама
-       Прописи (закони, уредбе, правилници)
      
11:00 - 11:15
Пауза
11:15 – 13:30
       
Обавезне активности корисника буџетских средстава
-       Планирање, извршење и евидентирање трансакција
-       Рад у ФМИС систему
-       Финансијски извештаји (анализа годишњих извештаја за 2012.годину)
Дискусија
13:30 - 14:15
Пауза
14:15 – 15:00
·        Правци развоја јавних финансија и перспективе развоја буџетског рачуноводства у Републици Србији

претрага