ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке - радови

 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА ЕУ
Програм обуке
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Радови
 
Београд,  11 – 12. април 2013.
сала 233,  II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:
 • Гордана Шешлија,  Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније, Министарство финансија и привреде
 
Први дан
08:50–09:00
 
·         Регистрација учесника
09:00-09:45 
 • Циљ обуке
 • Програм рада
 • Увод у материју јавних набавки радова у контексту децентрализованог управљања ИПА фондовима
 • Принципи, процедуре
 • ПРАГ, Приручник о процедурама
9:45-10:30  
 
 • Јавна набавка радова
 • Основни критеријуми за процедуре јавних набавки радова
 • Вредност уговора за радове
 • Основни кораци у процедури јавних набавки радова
 • Документа  
10:30-10:45
·         Пауза                                    
 
10:45-12:15  
·         Тендер досије – кључни делови
·         Техничка спецификација, Предмер и предрачун, Пратећа документа
·         Уговор за радове
 
12:15-13:15
·         Пауза за ручак
 
13:15-14:00
·         Евалуација тендера
·         Селекциони критеријуми и критеријуми доделе
·         Административна, техничка и финансијска евалуација
14:00 – 14:45 
·         Додела уговора
·         Досије уговора
·         Отказивање процедуре
14:45-15:00
·         Пауза
15:00 – 16:30 
·         Одговорности и задаци учесника у оперативној структури у процесу припреме тендерске документације и евалуације тендера
·         Вежба
Други дан
 
09:00-09:45 
·         Увод у праћење имплементације уговора о радовима
·         Основни елементи уговора о радовима, уговорне стране и односи
·         Надзорни орган и други актери
·         Важна документа
09:45- 10:30  
·         Основне фазе у имплементацији уговора у радовима
·         Период извођења радова, период инвестиционог одржавања
·         Важни појмови                                                                                                 
10:30-10:45
·         Пауза                                
10:45-11:45 
·         Контроле на лицу места, контролне листе
·         Састанци
·         Извештаји
11:45-12:45
·         Пауза
 
12:45-14:15 
·         Привремени пријем радова
·         Коначни пријем радова
·         Варијације уговора
·         Плаћања
14:15 – 14:30
·         Пауза
14:30 – 16 :00
 
·         Одговорности и задаци тела оперативне структуре у процесу имплементације уговора о радовима
·         Питања и одговори, евалуација тренинга

 

претрага