ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Спровођење поступка јавних набавки

 
Програм обуке
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
 Београд, 10, 11. и 12. април 2013. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:
Данијела Бокан, Управа за јавне набавке, помоћник Управе за јавне набавке
Далиборка Срећков, Управа за јавне набавке, Руководилац Групе за стручне послове у области јавних набавки
Ђорђе Белензада, Управа за јавне набавке, саветник у Групи за стручне послове у области јавних набавки
1. ДАН
09:1509:30
Регистрација учесника и отварање семинара
09:30 – 11:00
·         Основни појмови, наручилац, предмет јавне набавке
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Врсте поступака јавних набавки и основи за спровођење
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Ток поступка јавне набавке
2. ДАН
09:30 – 11:00
  • Начела, планирање набавки, централизоване набавке
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Оглашавање, јединствени речник набавки, Портал јавних набавки
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Извештавање, послови Управе за јавне набавке, спречавње корупциј и сукоба интереса
3. ДАН
09:30 – 11:00
  • Услови за учешће у поступку јавне набавке, соказивање испуњености услова, негативне референце
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Додела уговора, поништење и ништавост уговора, прекршаји
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Заштита права и нове надлежности Републичке комисије за заштиту права

претрага