ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

 
 
 

СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ

 
Београд, Пaлата “Србија”
20. –21.  јун 2013. године
други спрат, сала 274
Тренери:
 
Нада Марковић, Министарство здравља

Љиљана Здравковић, Министарство правде и државне управе, Управа за извршење кривичних санкција

 
 
I  ДАН
 
08:45 - 09:00
 
 
Регистрација учесника
 
09:00 - 09:50
Уводна реч
Упознавање и очекивања учесника  

Представљање циљева, програма и метода рада током обуке

09:50 – 10:10

Упознавање са реформом планирања
Увод у методологију планирања
10:10 – 10:35

Увод у планирање и процес средњорочног планирања

Анализа стратешког оквира
10:35 – 10:50

Пауза за кафу

10:50 – 12:05

Дефинисање дугорочног циља институције
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија
12:05 – 13:10
Анализа ситуације
Анализа стања на примеру S.W.O.T.
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
 
13:10 – 14:00
Пауза за ручак

14:0015:15

Анализа потреба заинтересованих страна
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија

15:15 - 16:30

 Категоризација заинтересованих страна
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија
 
 
 
II  ДАН
9:00 – 10:10
Анализа проблема
Дрво проблема и дрво циљева
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
10:10 – 11:15
Средњорочни циљеви институције
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
 
11:15 – 11:30

Пауза за кафу

11:30- 12:00

Средњорочни циљеви институције
Презентација рада по групама, дискусија
12:00 – 13:25
Активности, резултати и ефекти - основни параметри средњорочног плана
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија
 

13:25 – 14:15

Пауза за ручак

14:15 - 15:40

Параметри система праћења плана – индикатори и извори провере

(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија

15:4016:15

Завршна реч
Евалуација обуке
 
 
 
 
 

претрага